ჩვენი გუნდი

ვანო ჩხარტიშვილი

ფონდის დამფუძნებელი

ნანა გოთუა

გენერალური დირექტორი (2012 წლიდან)

ნინო რაზმაძე

პროექტების მონიტორინგის ხელმძღვანელი (2015 წლიდან)

ბაია ჟუჟუნაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი (2016 წლიდან)