გალობის უნივერსიტეტში ფონდის სახელობითი სტიპენდია

2013 წლიდან, ფონდ „ქართული გალობის“ გენერალური დირექტორის, ქალბატონი ნანა გოთუას ინიციატივით გალობის უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის დაარსდა ფონდის სახელობით სტიპენდია, რომელიც უნივერსიტეტის მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის ყოველწლიურად გაიცემა.