გალობის უნივერსიტეტში გიორგი მთაწმინდელის სახელობის სტიპენდია

2013 წლიდან, ფონდ „ქართული გალობის“ გენერალური დირექტორის, ქალბატონი ნანა გოთუას ინიციატივით გალობის უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის დაარსდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის ყოველწლიური სტიპენდია, რომელიც უნივერსიტეტის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტისათვის გაიცემა.